+38 [044] 465 66 31
+38 [098] 688 03 69
    info@paliturka.com

Статті » Складання опису справ

Складання опису справ 31.10.2012

 

        Для забезпечення комплектування архіву в організації на всі завершені в діловодстві справи постійного, тимчасового (менше 10 років) зберігання та з особового складу (75 років зберігання), які пройшли експертизу цінності, складається архівний опис документів. Опис справ складається після завершення оформлення справ.

     Архівний опис документів — це архівний довідник, систематизований перелік одиниць зберігання архівного фонду, призначеного для обліку та розкриття змісту.

     Описи складаються окремо на документи постійного, справи тимчасового зберігання і справи з особового складу.

     У кожній організації щорічно структурні підрозділи повинні складати річний розділ опису справ під безпосереднім керівництвом архіву та служби діловодства організації, у відповідності з якими документи здаються в архів. На основі річних розділів описів документів структурних підрозділів складається зведена опис справ організації, підготовка якої покладається на архів організації під безпосереднім методичним керівництвом відповідної архівної установи.

     Опис справ постійного строку зберігання складається архівом організації за встановленою формою у чотирьох примірниках, опис справ з особового складу (75 років зберігання) — в трьох примірниках.